Com és costum, a dins dels trens, com a fora, la informació és clara i concisa.

Com és costum, a dins dels trens, com a fora, la informació és clara i concisa.